Menuholder z miejscem na solniczki i serwetki

Menuholder z miejscem na solniczki i serwetki